Proizvodnja betonskih elemenata i betonske galanterije vrši se od potpuno prirodnih visokokvalitetnih materijala, što čini proizvode ekološkim. Proizvodi su izrađeni pomoću vrhunske tehnologije, te ih kao takve karakterizira visoka kvalitetastabilnost i dugotrajnost. Količine koju možemo isporučiti su neograničene, a dostavu vršimo po narudžbi, sa ili bez istovara.

Betonski blok


 

Namjena: za kuće, ograde, potporne zidove, stubove i slične građevinske namjene.

Specifikacija:

  • 20x20x40
  • 20x20x40 (šalunga-šuplji)
  • 25x20x40
  • 25x20x40 (šalunga-šuplji)
  • 12x20x40

 

Slike:

 • Image00001
 • Image00002
 • Image00003
 • Image00005

 

Betonski ivičnjaci


 

Namjena: za lokalne i magistralne puteve, dvorišta i druge građevinske namjene.

Specifikacija:

  • 15x40x1000
  • 15x20x40

 

Slike:

 • Image00004

 

Betonske cijevi


 

Namjena: za odvode, kanalizacije, septičke jame i ostalo.

Specifikacija:

  • fi 200x1000 + betonski poklopac za cijevi
  • fi 300x1000 + betonski poklopac za cijevi
  • fi 400x1000 + betonski poklopac za cijevi
  • fi 500x1000 + betonski poklopac za cijevi
  • fi 600x1000 + betonski poklopac za cijevi
  • fi 800x1000 + betonski poklopac za cijevi
  • fi 1000x1000 + betonski poklopac za cijevi

 

Slike:

 • Image00006

 

Friday the 25th. Sva prava su pridržana. Copyright © Huremagić d.o.o. Design by Fine Graphics