Proizvodni proces kamenih agregata sastoji se od njegovog otkopavanja, drobljenja i mljevenja, do klasifikacije po frakcijama i transporta. Kapacitet proizvodnje kamenih agregata je 125 m³/h. Kamenolom se sastoji od različitih slojeva, tako da oko 60% materijala se diskriminiraju, a oko 40% materijala iskopava se sa bagerima.

Iz ponude možemo izdvojiti različite vrste frakcija kamenih agregata:

 

  • 0-4 mm
  • 0-16 mm
  • 8-16 mm
  • 16-32 mm

 

Slike:

 • Image0001
 • Image00011
 • Image00012
 • Image00013
 • Image00014
 • Image00015
 • Image00016
 • Image00017
 • Image00018
 • Image00019
 • Image0002
 • Image0003
 • Image0004
 • Image0005
 • Image0006
 • Image0007
 • Image0008
 • Image0009
 • Image0010

Friday the 25th. Sva prava su pridržana. Copyright © Huremagić d.o.o. Design by Fine Graphics