Proizvodnja betona za široku upotrebu i specijalnih betona za mašinsku upotrebu. Proizvodnja se odvija na trenutno najsavremenijem postrojenju za proizvodnju betona u BiH. Radi se o potpuno kompjuterizovanom sistemu proizvodnje i kontrole, sa licencirani softverskim rješenjima. U ponudi za zimske uvjete nudimo još i tekućinu protiv smrzavanja betona.

Marka betona:

 • MB 150
 • MB 200
 • MB 250
 • MB 300
 • MB 350
 • MB 400
 • MB 450
 • MB 400

 

Slike:

 • Image
 • Image00001
 • Image00002
 • Image00003
 • Image00004
 • Image00005
 • Image00006

Friday the 25th. Sva prava su pridržana. Copyright © Huremagić d.o.o. Design by Fine Graphics