Ovdje možete preuzeti (download -ovati) sve ažurirane legislativne i ostale dokumente, ukoliko su vam potrebni za početak nove ili nastavak trenutne saradnje sa Huremagić d.o.o. Svi dokumenti su u PDF formatu, i za uredno otvaranje ovih dokumenata potreban je Adobe Acrobat Reader ili neki drugi preglednik PDF dokumenata.

 

- Uvjerenje o poreznoj registraciji Huremagić d.o.o. (ID broj) ............................................................... PREUZMI

- Uvjerenje o upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj) ................................ PREUZMI

- Registarski list Huremagić d.o.o. .................................................................................................. PREUZMI

- Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti u građevinarstvu .......................................... PREUZMI

- Odobrenje za izvođenje radova po "Glavnom rudarskom projektu eksploatacije tehničkog

  kamena dolomita na kamenolomu Šišići-Ćoralići kod Cazina" (Rješenje) .......................................... PREUZMI

- Rješenje o fiskalizaciji fiskalnog sistema ....................................................................................... PREUZMI

- Certifikat o verifikaciji - Betonska baza ........................................................................................... PREUZMI

- Uvjerenje o kvalitetu kamena s lokaliteta "PK Šišići" Cazin .............................................................. PREUZMI

- Certifikat rudarsko-tehnološkog zavoda Prijedor .............................................................................. PREUZMI

 

- Uvjerenje o poreznoj registraciji Motel Huremagić (ID broj) ............................................................... PREUZMI

 

 

Friday the 25th. Sva prava su pridržana. Copyright © Huremagić d.o.o. Design by Fine Graphics