Poslovna jedinica Betonara Bosanski Novi (Novi Grad) je pogon Huremagić d.o.o. afirmisan 2011. godine i bavi se, kako proizvodnjom svih vrsta betona, tako i svim ostalim djelatnostima u sklopu kompanije Huremagić d.o.o. Betonara je opremljena najsavremenijim automatiziranim postrojenjima za proizvodnju betona sa najvišim standardima kvalitete proizvoda, te posjeduje sve potrebne zakonske licence i ateste za proizvodnju. Također, betonara pored proizvodnog pogona, raspolaže sa ostalim postrojenjima za dostavu i ugradnju betona, te betonskim pumpama dosega do 40 metara.

Info


 

Huremagić d.o.o.                                                  Tel: +387 (0)52 720 341

Podružnica Novi Grad                                           Tel: +387 (0)37 536 200

Karađorđa Petrovića 69, Novi Grad                            Mob: +387 (0)61 174 760; (0)61 174 771; (0)61 794 494

Bosna i Hercegovina                                                Fax: +387 (0)37 536 200

                                                                             Email: huremagic.doo@gmail.com

Radno vrijeme:

 

Slike


 
  • Image
  • Image00001
  • Image00002
  • Image00003
  • Image00004
  • Image00005

 

 

Friday the 25th. Sva prava su pridržana. Copyright © Huremagić d.o.o. Design by Fine Graphics