Inženjering Hajrat pod rukovodstvom kompanije Huremagić d.o.o. otpočeo je sa aktivnim radom 2006. godine. Sve do tog perioda ova poslovna jedinica bila je pod vlasništvom firme Agrokomerc. Iste godine Huremagić d.o.o. je privatizovala ovu poslovnu jedinicu Agrokomerca, obnovila kompletnu infrastrukturu, te nakon potpune adaptacije otpočela proizvodnjom.

Inženjering Hajrat raspolaže sa kamenolomom, gdje se vrši eksploatacija svih vrsta kamenih agregata, moderniziranom asfaltnom bazom i betonarom, te svom popratnom mehanizacijom potrebnom za proizvodnju, transport i ugradnju finalnih proizvoda ove poslovne jedinice.

Info


 

Huremagić d.o.o.                                                  Tel: +387 (0)37 536 200

Vrnograč bb, Velika Kladuša                                    Mob: +387 (0)61 794 494; (0)61 174 760; (0)61 174 771

Bosna i Hercegovina                                                Fax: +387 (0)37 536 200

                                                                             Email: huremagic.doo@gmail.com

Radno vrijeme:

 

Slike


 
  • Image00001
  • Image00002
  • Image00003
  • Image00004
  • Image00005
  • Image00006
  • Image00007
  • Image00008

 

 

Friday the 25th. Sva prava su pridržana. Copyright © Huremagić d.o.o. Design by Fine Graphics