Kamenolom Šišići, cazin, otpočeo je s radom 1983. godine i jedna je od primarnih djelatnosti Huremagić d.o.o. Sigurnost poslovanja u svojim osnovnim djelatnostima, kompanija Huremagić d.o.o. obezbjeđuje dugogodišnjim iskopavanjem sirovinske baze građevinskog kamena. Na osnovu podataka o klasifikaciji, kategorizaciji, proračunu rezervi i građevinskoog kamena - dolomita, Huremagić d.o.o. je izdana sva potrebna zakonska rješenja, atesti i certifikati kvalitete za eksploataciju građevinskog kamena, od strane referentnih Ministarstava FBiH.

Kamenolom se sastoji od različitih slojeva, tako da oko 60% materijala se diskriminiraju, a oko 40% materijala se iskopava bagerima, u svrhu kontrole kvaliteta ove sirovine. Kamenolom Šišići raspolaže najmodernijom mehanizacijom za eksploataciju, separaciju i  transport ove građevinske sirovine, te je kao finalni proizvod dostupan u svim vrstama frakcija.

Info


 

Huremagić d.o.o.                                                  Tel: +387 (0)37 536 200

Ćoralići 246, 77226 Cazin                                         Mob: +387 (0)61 794 494; (0)61 174 760; (0)61 174 771

Bosna i Hercegovina                                                Fax: +387 (0)37 536 200

                                                                             Email: huremagic.doo@gmail.com

Radno vrijeme:

 

Slike


 
 • Image00001
 • Image00002
 • Image00003
 • Image00004
 • Image00005
 • Image00006
 • Image00007
 • Image00008
 • Image00009
 • Image00010
 • Image00011
 • Image00012
 • Image00013
 • Image00014
 • Image00015
 • Image00016
 • Image00017
 • Image00018
 • Image00019

 

 

Friday the 25th. Sva prava su pridržana. Copyright © Huremagić d.o.o. Design by Fine Graphics